Torustike ehitusest Rae, Peetri, Muuli, Pakri ja Kivi tänaval

Lugupeetud Klient

 Alates käesolevast nädalast alustame vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusega Rae, Peetri, Muuli, Pakri ja Kivi tänavatel. Veetorustike rekonstrueerimene on planeeritud lõpetadda 30.11.2012.Seoses veetorustike ehitusega palub Paldiski Linnahoolduse OÜ olla tähelepanelik vee kvaliteedi ajutise halvenemise osas (veetorustike setted põhjustavad vee värvuse muutumist).Samuti esineb lühiajalisi veekatkestusi (vanad veetorustiku sulgeseadmed on avariilises seisus, mille tõttu võib ette tulla kajuks ka pikemaid veekatkestusi), millest teavitame kliente vähemalt 1 päeva ette. Paldiski Linnahoolduse OÜ tagab kõigile klientidele joogi- ja tarbevee võtmise võimaluse tänavalt kui veekatkestus kestab kauem kui 8 (kaheksa) tundi. 

Vabandame ebamugavuste tekitamise pärast.

Уважаемый  клиент На этой неделе на улицах Рае, Пеетри, Муули, Пакри и Киви начинается строительство водопровода и канализации. Закончить реконструкцию трасс планируется 30.11.2012.В связи со строительством водопровода просим с пониманием отнестись к временным ухудшениям качества воды (осадок на трубах вызывает изменение цвета).Так же вероятны кратковременные отключения воды (старые водопроводные задвижки находятся в аварийном состоянии, что может привести к более длительным отключениям воды), о которых информируем клиентов за 1 день до отключения. Paldiski Linnahooldus предоставит всем своим клиентам возможность получения воды вслучае, если отключение воды будет более 8 часов. Приносим свои извенения за неудобства.

Lisatud: 2012-08-27

Kliendiala

Kliendiala võimaldab Teil edastada mugavalt ja kiirelt veenäite, täita ja digitaalallkirjastada taotluseid ja tüüplepinguid.

Kasutajanimi:
Salasõna:
Sisene