Algab Paldiski linna veetorustike rekonstrueerimine ja ehitus, mida kaasfinantseeritakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

TEADAANNE

Paldiski Linnahoolduse OÜ teatab, et alates 20. märtsist 2012 algab Paldiski linna ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja ehitus. Sellest tulenevalt esineb alates 26 märtsist 2012 veetarnetes katkestusi. Vastavalt tööde käigule teavitab Paldiski Linnahoolduse OÜ Tarbijaid veevarustushäiretest piirkonniti ette vähemalt kolm päeva.

Tööde käigus võivad vanadesse veetorudesse aastakümnetega ladestunud setted liikuma pääseda, millest tulenevalt palub Paldiski Linnahoolduse OÜ olla kõigil Tarbijatel tähelepanelik vee värvuse muutuste osas.

Ehitus ja rekonstrueerimistööd lõpevad novembriks 2012.

Vabandame tekkivate ebamugavuste pärast ja loodame Teie mõistvale suhtumisele.

 

ИЗВЕЩЕНИЕ

 

Город Палдиски начинает реконструкцию и строительство водяной трассы, которую финансирует фонд Европейского Союза.

 

Paldiski Linnahoolduse OÜ сообшает , что  с  20 марта 2012 г. начинается реконструкция и строительство Общей воды и канализации в городе Палдиски. Во время строительных работ может быть  временное отключение воды. О ходе работ будет сообщатся дополнительно потребителям за три дня.

Во время работ в водяную систему может попасть годами отлажившаяся грязь, Paldiski Linnahoolduse OÜ просит потребителей  с пониманием отнестись к изменением цвета воды.

Реконструкция и строительство закончится  к ноябрю 2012 г.

Просим извинение за принесённые неудобства во время строительства.Lisatud: 2012-03-19

Kliendiala

Kliendiala võimaldab Teil edastada mugavalt ja kiirelt veenäite, täita ja digitaalallkirjastada taotluseid ja tüüplepinguid.

Kasutajanimi:
Salasõna:
Sisene