Tutvustus

Paldiski Linnahoolduse OÜ on 100 % Paldiski linnale kuuluv ettevõte, mis moodustati äriühinguna vastavalt Paldiski Linnavolikogu otsusele nr 72, 29.novembril 2007. a., muudatused koos uue põhikirja kinnitamisega on registreeritud äriregistris. Ettevõte on loodud Paldiski Vesi OÜ baasil (reg. nr 10504753 on sama). Osaühing Paldiski Vesi moodustati 09.11.1998 ning majandustegevusega alustati 01.01.1999. Ettevõte tegeles vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisega ettevõtetele, asutustele ja elanikele.

Linnavolikogu 13. märtsi 2008. a otsusega nr 7 määrati Paldiski Linnahoolduse OÜ Paldiski linna vee-ettevõtjaks ning kehtestati tema tegevuspiirkonnaks kogu Paldiski linna haldusterritoorium.

Paldiski Linnahoolduse OÜ on teenindusettevõte, mille põhitegevusaladeks on vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine

Kliendiala

Kliendiala võimaldab Teil edastada mugavalt ja kiirelt veenäite, täita ja digitaalallkirjastada taotluseid ja tüüplepinguid.

Kasutajanimi:
Salasõna:
Sisene